ACTIVITATS AL CENTRE

AULA PRÀCTICA

L’aula pràctica respon a un espai de treball dissenyat per facilitar el desenvolupament de competències personals entre l’alumnat que els ajudi a progressar dins i fora del seu entornescolar.
Més informació


HORT I JARDÍ

El nostre Institut sempre ha disposat d’un espai natural ampli i immillorable. Aquest taller de “l’hort i el jardí” pretén aprofitar-lo com un espai de referència, adequat per aconseguir els objectius i continguts que ens proposem assolir amb els grups de tallers en el segon cicle d’ESO.


AULA OBERTA

A l’Aula Oberta hi ha alumnes de 1r a 4t d’ESO. Aquest alumnat té unes necessitats específiques. Mitjançant agrupaments flexibles i amb adaptacions curriculars, fem l’atenció a la diversitat.

Més informació

ENGLISH PROJECT
Durant el curs 2006-07, i com a continuació del projecte iniciat el curs anterior, s’ha fet amb alumnes de 1r i 2n de batxillerat un intercanvi d’e-mails amb alumnes de similars característiques que els del nostre centre. Aquest intercanvi s’ha produït tant a nivell particular com a nivell d’activitat didàctica de la matèria d’Anglès amb un horari dins del currículum de l’assignatura ( 1 hora setmanal) i arribant fins a vídeoconferències amb alumnes de l’Institut Ion Barbu de Bucarest ( Romania).


 CAMPUS ÍTACA

El nostre centre participa al Campus Ítaca, projecte educatiu de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Cada any, vuit alumnes del nostre centre són seleccionats per participar al Projecte.