AULA PRÀCTICA

L’aula pràctica respon a un espai de treball dissenyat per
facilitar el desenvolupament de competències personals entre l’alumnat que els ajudi a progressar dins i fora del seu entorn escolar.
A partir d’un espai definit estable i fix, l’aula pràctica pot adaptar-se a les necessitats d’un projecte concret i pot donar forma d’aquesta manera a diferents combinacions o possibilitats.

A partir d’un plantejament global de centre l’aula oberta defineix a l’inici de cada curs escolar els objectius a treballar a l’aula pràctica. Es concreten els projectes així com les actuacions, es temporitzen i es planifiquen els espais de treball per poder-los combinar amb les necessitats de l’Institut.

Durant el curs 2006-2007 es va posar en funcionament l’aula pràctica. Els alumnes, durant aquest curs i sota supervisió d’un professor responsable van ser els protagonistes de donar forma i habitabilitat a l’espai-aula assignat. Van ser capaços d’ajudar en les instal·lacions elèctriques, dissenyar i construir el mobiliari per ubicar els ordinadors. Es va començar a  treballar en la Sala d’Usos Múltiples per ésser transformada en Sala d’Actes de l’Institut .
Durant els següents cursos es va posar com objectiu de curs la finalització de la Sala d’Actes. Amb aquesta actuació la sala quedarà preparada per a la celebració d’actes institucionals,
representacions teatrals, projeccions audiovisuals, xerrades informatives i conferències.
Així mateix i en combinació amb les activitats de l’Hort Escolar, durant la primavera i començament de l’estiu es treballarà en el disseny i instal·lació d’un sistema de rec sostenible per degoteig que pretén garantir la feina desenvolupada durant el curs a les activitats d’hort i jardineria.
Ja estem començant a treballar en altres projectes pel centre, com la construcció de la pista de voleibol, uns nous vestuaris, etc...