L’HORT I EL JARDÍ

El nostre Institut sempre ha disposat d’un espai natural ampli i immillorable. Aquest taller de “l’hort i el jardí” pretén aprofitar-lo com un espai de referència, adequat per aconseguir els objectius i continguts que ens proposem assolir amb els grups de tallers en el segon cicle d’ESO.
Aquest espai ens possibilita l’ús d’un mètode actiu i experimental que ens ajudi a fomentar en el nostre alumnat una actitud positiva i de respecte envers la natura, mantenint sempre un equilibri ecològic.
En aquest projecte es proposa la creació d’una sèrie d’espais.
Entre ells trobarem l’hort i els jardins de diferents espècies de plantes (aromàtiques, de sotabosc mediterrani de terra baixa, ornamentals i productes d’horta...) Tots són exemples d’ecoespais naturals humanitzats.
També volem aconseguir que l’alumnat tingui al seu abast un ecosistema i que pugui estudiar-lo de forma pautada i progressiva, sentint-se en tot moment partícip de la creació d’aquests espais naturals, creats gràcies a la seva dedicació i esforç.