AULA OBERTA

A l’Aula Oberta hi ha alumnes de 1r a 4t d’ESO. Aquest alumnat té unes necessitats específiques. Mitjançant agrupaments flexibles i amb adaptacions curriculars, fem l’atenció a la diversitat.
Al segon cicle es duen a terme dos tallers: taller d’Hort i Jardí i taller d’Aula Pràctica. Aquests tallers complementen l’aprenentatge d’un alumnat amb poca motivació i sovint amb baixa autoestima.
Durant unes hores es canvia l’aula per un altre espai, on aquest alumnat s’haurà de responsabilitzar d’una tasca manipuladorai dels resultats obtinguts.
Per mitjà dels tallers, l’alumnat treballa conceptes i procediments d’altres matèries d’una manera més motivada.
.