El nostre centre participa al Campus Ítaca és un programa socioeducatiu de la UAB per a estudiants de secundària, pioner a Catalunya i a la resta d’Europa. Només a Escòcia –Universitat d’Strathclyde- se’n fa un de característiques semblants.
A Catalunya, el percentatge d’alumnat que continua estudiant després d’acabar l’etapa d’educació secundària obligatòria (ESO) és dels més baixos d’Europa. L’objectiu d’aquest programa és animar els alumnes a continuar estudiant després de l’ESO.
D’altra banda, vol ser un espai de convivència entre alumnat d’entorns socials diversos i potenciar l’ús del català com a llengua comuna. Aquests objectius, augment de la formació dels ciutadans i treball per a una major cohesió social, són objectius coincidents amb els Plans educatius d’entorn del Departament d’Educació en cooperació amb els municipis catalans.
El programa va adreçat a nois i noies de 15 anys que han acabat 3r d’ESO i que durant el proper curs, l’últim de l’etapa d’escolarització obligatòria, hauran d’optar entre accedir al món laboral, cursar algun mòdul professional de grau mitjà, o fer batxillerat.
Durant un parell de setmanes, a les darreries de 3r d’ESO (juny o juliol), l’alumnat fa una estada al Campus de la UAB. Durant el Campus comparteix Universitat amb altres alumnes d’altres centres de Catalunya, tot desenvolupant una àmplia varietat d’activitats acadèmiques i culturals, de diferents branques i disciplines universitàries (biologia, filologia, matemàtiques, enginyeria, educació...).
Per a més informació podeu consultar la web del Campus Ítaca:


Campus Ítaca, projecte educatiu de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Cada any, vuit alumnes del nostre centre són seleccionats per participar al Projecte.
CAMPUS ÍTACA (Universitat Autònoma de Barcelona)