El nostre Institut, que en el curs 2003-2004 va celebrar el seu XXV ANIVERSARI, és un centre educatiu públic de la Zona Nord de Sabadell, amb un professorat especialitzat que ofereix una educació integral dels nois i noies que hi assisteixen.
IMPORTANT: el proper curs 2017-2018 tots els alumnes d'ESO i Batxillerat rebran una agenda personalitzada pel nostre institut. A més, tots els alumnes d'ESO  i , en el cas que siguin socis de l'AMPA, els de Batxillerat, rebran una carpeta classificadora de tipus acordió.

LA LLISTA DE LLIBRES S'HA ACTUALITZAT AMB DATA 7 DE JULIOL DE 2017.

_____________________________________________________

OFERTA EDUCATIVA

Educació secundària obligatòria
Aquesta etapa d'estudis organitzada en 4 anys acadèmics, que van des dels 12 fins als 16 anys d'edat, té com a finalitat:
  • Possibilitar que tots els alumnes puguin accedir als elements bàsics de la cultura en el marc d'un desenvolupament personal ple.
  • Consolidar la formació instrumental de l'educació primària.
  • Completar la formació cultural.
Batxillerat
El Batxillerat forma part de l'educació post obligatòria (dels 16 als 18 anys) i consta de dos cursos acadèmics.
L'institut ofereix 3 modalitats de BATXILLERAT:
  • Ciències de la naturalesa i de la salut
  • Humanitats i ciències socials
  • Tecnologia
Permet accedir a:
  • Estudis de segon cicle de formació professional (CFGS)
  • Estudis universitaris